Dagbesteding die werkt

Dagbesteding De Pastorie biedt zorg in een beschermde omgeving met ondersteuning die er op gericht is dat mensen met plezier aan het werk zijn en daarnaast leren van de activiteiten en de samenwerking met andere cliënten. De dagbesteding kan geboden worden aan mensen met een beperking van welke aard dan ook.

Er worden verschillende werkzaamheden aangeboden zoals: repro, montage, tuinonderhoud, dierenverzorging, facilitair. Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de cliënt.

Link snel naar ActiviteitenPraktische informatieOrganisatie

knop-dagbesteding-2

Activiteiten

Reprowerk

Voor diverse klanten uit de regio verzorgen wij reprowerk. Te denken valt aan het printen van documenten met behulp van print-, kopieer- en afwerkapparatuur. Dit wordt hierna verwerkt tot folders, flyers, posters, enz. Hierbij kun je denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Vouwen
 • Nieten
 • Perforeren
 • Schoonsnijden
 • Stickers plakken
 • Inpakken van een mailing
 • Sealen van producten

Bij ons staat handmatig werk centraal, samen zorgen we voor een goede afwerking van de opdrachten.

Montage

Voor diverse bedrijven uit de regio verzorgen wij montagewerk.

Bij montagewerk kun je denken aan:

 • het samenstellen van bevestigingsmateriaal (bijvoorbeeld bouten en moeren)
 • het in elkaar zetten van onderdelen
 • producten voorzien van verpakkingsmateriaal

Tuinonderhoud

Rondom De Pastorie is een grote tuin. Deze tuin moet onderhouden worden. Als je het leuk vindt om buiten bezig te zijn, is hier genoeg ruimte om lekker in de buitenlucht bezig te zijn.

Werkzaamheden in de tuin:

 • Gras maaien
 • Schoffelen
 • Onkruid wieden
 • Paden schoon houden
 • Vegen
 • Bladeren opruimen

Dierenverzorging

Bij ons op de dagbesteding zijn ook een aantal dieren die verzorging nodig hebben. Deze dieren hebben verzorging nodig en ook de verblijven moeten worden schoongemaakt.

Facilitair

Het schoonmaken en het op orde maken van de voorraden van de diverse ruimtes op de dagbesteding is een taak voor iemand die het leuk vindt alles schoon en aangevuld te houden.

Naast het schoonmaken en bevoorraden moet ook koffie gezet worden en de tafel worden gedekt. Elke vrijdag worden de boodschappen voor de volgende week opgeschreven en opgehaald.

Praktische informatie

Financiering

Mensen die geïnteresseerd zijn in een plaats binnen onze dagbesteding bieden wij de mogelijkheid om vrijblijvend een aantal dagen of dagdelen mee te draaien.

Dagbesteding De Pastorie kan u begeleiden als u een indicatie krijgt of heeft van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) of van de Gemeente waarin u woont. Wanneer iemand hiervoor geïndiceerd is door het CIZ wordt de zorgfunctie Begeleiding vergoed vanuit de WLZ.

Bij De Pastorie kan dit op de volgende manieren:

– Vanuit PGB
– Vanuit de gemeente
– De zorginstelling waarin de cliënt langdurig verblijft koopt zorg bij
Dagbesteding De Pastorie in. De Pastorie geldt in dit geval als
onderaannemer, waarbij de gemaakte afspraken contractueel
vastgelegd worden.

Zorginstellingen kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact met ons opnemen.

Vervoer

Het vervoer van de cliënten wordt door ons zelf verzorgd. Onze bus wordt bestuurd door begeleiding van de dagbesteding. Dit geeft de cliënten een veilig en vertrouwd gevoel. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst is een vervoersindicatie vereist.

Inschrijven

Denk je dat dagbesteding De Pastorie iets voor jou is? Neem dan contact met ons op via het contactformulier om een afspraak te maken. Je kan ons natuurlijk ook bellen (0512 – 33 22 76) of mailen naar info@dagbestedingdepastorie.nl om een afspraak te maken.

Stages en praktijkervaring

Stage leerlingen VSO

Leerlingen uit  VSO onderwijs kunnen bij ons stage lopen. Tijdens deze stageperiode kan de leerling onder andere:

 • ervaring opdoen in het toepassen van kennis en praktische vaardigheden
 • het leren dragen van verantwoordelijkheden
 • opbouwen van zelfvertrouwen en weerbaarheid

 Beroepsoriëntatie MBO

Dagbesteding De Pastorie is een SBB erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor praktijkervaringsplaatsen zoals gesteld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Wil je meer  weten over de verschillende stage- en praktijkervaringsmogelijkheden bij Dagbesteding
De Pastorie? Neem dan gerust contact met ons op.

sbb-beeldmerk-fc

Organisatie

Visie / Missie

Visie

Dagbesteding De Pastorie beseft zich dat mensen met een beperking van ons afhankelijk zijn. Door vanuit de mogelijkheden te kijken in plaats van de beperking bieden wij onze cliënten kansen. Dit doen wij door middel van het bieden van kleinschalige dagbesteding die gekenmerkt wordt door persoonlijke aandacht als mens midden in de samenleving. Wij willen dat onze cliënten dagbestedingsactiviteiten verrichten in de lokale samenleving die zinvol zijn voor zowel de cliënt als de samenleving. Daarnaast willen we onze cliëntenpopulatie laten groeien om de sociale vaardigheden en collegiale contacten verder te ontwikkelen.

Dagbesteding De Pastorie werkt vanuit de gedachte dat we het beste willen voor onze cliënten. Daar zijn verantwoordelijkheid, passie en aandacht voor nodig. Maar ook vakkennis en een professioneel oordeel. Dit doen we door steeds kritisch naar onszelf te blijven kijken, door onze sterktes en zwaktes goed in te schatten. Daarnaast vragen we cliënten en hun belangenbehartigers om feedback, om op deze manier van elkaar te leren.

Dagbesteding De Pastorie wil mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis door middel van persoonlijke benadering, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid, bieden van mogelijkheden van sociale contacten en professioneel handelen een fijne en zinvolle dagbesteding bieden.

Missie

Bij Dagbesteding De Pastorie staat werken mét de cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis centraal. Anders, beter, met hart voor de medewerker.

Bij Dagbesteding De Pastorie mag je zijn wie je bent! Het accent ligt doormiddel van persoonlijke benadering, vakkennis en een professioneel oordeel op de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van mensen behorende tot de doelgroep, nl. mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis.

Kwaliteit

Het is belangrijk dat wij de kwaliteit die wij beogen, ook bereiken. Daarom is het beleid bij dagbesteding De Pastorie volledig gericht op die kwaliteit; wij vinden dat kwaliteit aantoonbaar en meetbaar moet zijn, vandaar dat we werken met een kwaliteitssysteem HKZ, waarin onze normen geformuleerd staan. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door het keurmerkinstituut.

Doelgroep

Er is bij ons op dagbesteding De Pastorie plaats voor enthousiaste mensen die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding.

Wie kunnen er bij ons terecht?

 • Mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Mensen met psychische problemen.
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Mensen met een burn-out.
 • Mensen met autisme.
 • Zmlk/mlk leerlingen.
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit, die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de individuele cliënt.

Begeleiding

Door de individuele kwaliteiten van de begeleiding is dagbesteding De Pastorie zowel zorginhoudelijk als praktisch sterk georganiseerd. De begeleiders zijn ruim ervaren en in het  bezit van de juiste diploma’s  in de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Door onze jarenlange ervaring, zowel in de zorg als in het bedrijfsleven, zijn wij in staat zinvolle en passende dagbesteding te bieden.

Klachtenprocedure

Download de klachtenprocedure via de volgende link: Klachtenprocedure De Pastorie clienten V1.2 11-08-2014